Polityka prywatności

Informacje ogólne

1. Strona firmy dostępna jest pod adresem internetowym www.kazdrew.pl prowadzona jest przez  firmę Drewtrans z siedzibą ul. Klombowa 10 , 70-805 Szczecin, NIP: 955-249-20-52. 

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają na celu zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Na bieżąco analizujemy ich realizację i stale sprawdzamy ich zgodność z  ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.kazdrew.pl.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o  – KONTAKT.